Pressmeddelande -

Sänkt avgift för försäkring mot kostnader för sjuklön år 2009

Försäkringskassan har fastställt 2009 års avgift för försäkringen mot kostnader för sjuklön.

Avgiften sänks till 0,6 procent av företagets beräknade lönekostnader för ett kalenderår. 2008 var avgiften 0,7 procent.

Försäkringen mot kostnader för sjuklön vänder sig till arbetsgivare vars årliga lönekostnad inte beräknas överstiga 130 gånger det gällande prisbasbeloppet.

Försäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader för sjuklön. Försäkringen ersätter kostnader för sjuklön från och med den fjärde dagen i sjuklöneperioden. Försäkringen ersätter också kostnader för sociala avgifter.

I juni 2008 hade 2 270 företag tecknat en sådan försäkring, företagens genomsnittliga lönesumma var drygt 830 000 kronor.

För information

Hans Ekelund, 010-116 91 18
Hans Karlsson, 010-116 95 52

Presskontakt 010-116 98 88

Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80

Ämnen

  • Ekonomi, finans