Pressmeddelande -

Tre myndigheter satsar stort på gemensam service

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket, tre av Sveriges största myndigheter, satsar nu på ett nära samarbete i gemensamma servicekontor. Syftet är att ge bättre service till medborgaren och förenkla kontakten med myndigheterna.

På servicekontoren kan enskilda och företag få hjälp och information oavsett vilken av myndigheterna ärendet rör.

Idag, den 19 maj, öppnar Försäkringskassans och Skatteverkets gemensamma servicekontor, i Arbetsförmedlingens lokaler i Mjölby. Servicekontoret ligger på Industrigatan 7-9 och har öppet måndag till fredag kl. 10:00 till 16:00.

- Det är ett helt nytt sätt att arbeta för oss, säger Lena Hallberg, chef för servicekontoret i Mjölby.

Det är det tredje servicekontoret som nu startar och under de närmaste åren kommer drygt 80 gemensamma servicekontor att etableras runt om i Sverige.

- Det här är ett samarbete mellan myndigheter som utgår från den enskilde medborgarens behov. Jag tror att vårt samarbete i framtiden kommer att fördjupas på olika sätt för att ännu mer öka nyttan för den enskilde. Jag ser det som en viktig strategi, inte bara för de nu ingående myndigheterna, utan för samhällets service till medborgarna i stort, säger Curt Malmborg, Försäkringskassan.

- Samverkan mellan myndigheterna innebär att vi kan behålla och i vissa fall erbjuda en utökad service i förhållande till om myndigheterna agerar var för sig. Vi kan också på detta sätt erbjuda medborgare som har flera frågor eller som inte vet vilken myndighet som hanterar frågan enklare kontakt och mer kvalificerad service, säger Mats Sjöstrand, Skatteverket.

Utöver servicekontoren kommer Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att finnas i samma lokaler på ytterligare cirka 150 orter i landet.

- Här kommer Arbetsförmedlingen att kunna svara på enklare frågor om socialförsäkringen och ge stöd även när Försäkringskassans handläggare inte är på plats, berättar Lena Liljebäck t.f. generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
För information

Lena Hallberg, Chef servicekontoret
010-114 02 26, 073-022 24 48
Presskontakt

Ann-Sofi Blomkvist, Försäkringskassan
08-786 91 97

Lars Ahlqvist, Skatteverket
08-764 81 33

Åse-Marie Linderö, Arbetsförmedlingen
010-486 62 66

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans