Pressmeddelande -

Uppföljning av det nya tandvårdsstödet: Fem miljoner personer har gjort nio miljoner förebyggande besök hos tandläkaren

Sedan det nuvarande tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008 har knappt fem miljoner personer gjort totalt drygt 9 miljoner förebyggande besök hos tandläkare eller tandhygienist. Det motsvarar att 67 procent av den vuxna befolkningen gjort minst ett förebyggande besök. Tandvårdsutredningen (SOU 2006:27) uppskattade besöksfrekvensen innan reformen genomfördes till ca 60 procent för en något kortare period än den studerade.

Den grupp som har störst andel förebyggande besök är de mellan 50-74 år och i gruppen 20-29 år är andelen lägst. För samtliga åldersgrupper, utom de som fyllt 75 år, gäller att en större andel av kvinnorna än männen gjort förebyggande besök under perioden.

Undersökningen visar att de förebyggande besöken fördelar sig ungefär på samma sätt mellan privat- och folktandvården som för samtliga besök inom tandvården.

Det visar resultaten av den utvärdering av besöksfrekvenser inom förebyggande tandvård som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen. Utvärderingen är gjord utifrån införandet av de nya ersättningsreglerna 1 juli 2008.

I utvärderingen har man också tittat på tandvårdskostnader för dem som konsumerat mest tandvård. Detta har gjorts för att kunna bedöma om högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet gett fler personer med omfattande tandvårdsbehov möjlighet till behandling. De som konsumerar mycket omfattande tandvård har i det nya tandvårdsstödet kostnader mellan ca 5 000 och 11 000 kronor, beroende på åldersgrupp. Dessa har fått lägre kostnader jämfört med tidigare och det är därför sannolikt att fler med omfattande behov av tandvård kunnat få sina behov tillgodosedda. Kostnader över dessa belopp är sällsynta. Det finns dock vissa svårigheter att jämföra patientkostnader i det tidigare och det nuvarande tandvårdsstödet.

För de som är äldre än 65 år var spridningen av patientkostnader i det tidigare tandvårdsstödet mycket stor. Det kan därför speciellt i denna åldersgrupp finnas individer som fått högre patientkostnader i det nuvarande tandvårdsstödet och därmed eventuellt minskade möjligheter att få omfattande tandvård utförd.

Försäkringskassan har även gjort en jämförelse mellan tandläkarnas priser och referenspriserna på olika implantatsbehandlingar. Detta har gjorts eftersom patienten själv betalar hela skillnaden mellan vårdgivarpris och referenspris när vårdgivarpriset är högre än referenspriset. Studien har visat att snittpriset vanligen ligger över referenspriset och att det innebär kostnader för patienten som inte täcks av högkostnadsskyddet.

Fakta om det nya tandvårdsstödet
Det nya tandvårdsstödet omfattar hela befolkningen från och med det år de fyller 20 år. Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag: Den 1 juli varje år får patienten ett nytt tandvårdsbidrag som införts för att uppmuntra förebyggande besök. 150 kronor för de mellan 30 -74 år och 300 kronor för de i åldrarna 20 – 29 år samt för dem som fyllt 75 år.

Högkostnadsskyddet: Ersättning betalas för delar av tandvårdskostnader över 3000.  Det beräknas inte alltid utifrån det pris som tandläkaren tar ut, utan det beräknas högst utifrån ett referenspris. Det är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. För del av patientens ersättningsgrundande belopp mellan 3 000 och 15 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med 50 procent och för delen över 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent.

Det nya tandvårdsstödet infördes 1 juli 2008.

Mer information om regler för tandvårdsstödet

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 19 kB]

Analys av besöksfrekvenser för tandvårdsbesök i förebyggande syfte och effekterna av skyddet mot höga kostnader i det tandvårdsstöd som infördes den 1 juli 2008 [pdf 219 kB]

För kommentar
Verksamhetsområdeschef
Jan Almqvist, 010-116 27 78

För information
Analytiker
Anna Arwidsson, 010-1169038
Rémy Kamali, 010-116 90 75

Presskontakt 010-116 98 88
Ann-Sofi Blomkvist, Presschef
010-116 91 97, 073-809 17 42
Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80

Ämnen

  • Ekonomi, finans