Pressmeddelande -

Utfall av jämställdhetsbonus: 27,5 miljoner kronor till 7 000 föräldrar

För tabell, se http://www.forsakringskassan.se/press

Totalt kommer ca 27,5 miljoner kronor att betalas ut i samband med slutskattebeskedet till ca 7 000 föräldrar i jämställdhetsbonus för bonusdagar uppkomna under 2009. I genomsnitt fick föräldrarna 40 dagar per person, männen fick 13 dagar fler i genomsnitt än kvinnorna. De flesta som fick bonus var kvinnor, 83 procent och 17 procent var män.

Det visar en redovisning av utfallet för jämställdhetsbonus som Försäkringskassan lämnat till regeringen.

I början av februari 2010 skickade Försäkringskassan ut drygt 13 100 ansökningsblanketter till de föräldrar som kunde vara berättigade till jämställdhetsbonus under år 2009. 2 369  blanketter skickades till män och 10 764 till kvinnor.

Till och med april månad hade 8 649 ansökningar kommit in. De ärenden som kommit in efter första mars år 2010 har avvisats eftersom ansökningstiden då gått ut.

Försäkringskassan har också uppmärksammat att det förekommit familjer som på grund av retroaktivt korrigerade uppgifter hos andra myndigheter inte har givits möjligheten att ansöka om jämställdhetsbonus.

– Vi har i dagsläget inget rättsligt stöd för att hantera ansökningar som kommit in efter ansökningstiden gått ut. Det har visat sig att många kommit in med ansökan strax efter det att ansökningstiden gått ut av olika skäl och jag kan tycka att det vore rimligt med en möjlighet för Försäkringskassan att även behandla sådana ärenden, säger Niklas Löfgren, analytiker på Försäkringskassan

Fakta Jämställdhetsbonus
Jämställdhetsbonusen gäller barn som är födda efter 30 juni 2008. Den gör det ekonomiskt fördelaktigt att dela lika på föräldraledigheten. Den förälder som har tagit ut flest dagar med föräldrapenning under ett kalenderår får jämställdhetsbonus om han eller hon arbetar eller studerar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. För att få bonus måste föräldrarna ha gemensam vårdnad om barnet, men de behöver inte vara gifta eller bo tillsammans.

Bonusen beräknas i efterhand och betalas ut som en skattereduktion. Den förälder som varit ledig längst får pengarna insatta på sitt skattekonto i samband med slutskattsedeln.

Föräldrar måste ansöka om jämställdhetsbonus senast den 1 mars året efter att bonusen tjänats in. Försäkringskassan skickar ut en blankett i början av februari till de föräldrar som kan vara berättigade till bonus.

Information om jämställdhetsbonus

Svar på regeringsuppdrag [pdf 30 kB]

Pressmeddelandet i pdf-format [pdf 22 kB]

För information
Niklas Löfgren, 010-116 96 04

Presskontakt 010-116 98 88
Ann-Sofi Blomkvist, Presschef, 010-116 91 97
Staffan Karlsson, Biträdande presschef, 010-119 82 31

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • försäkringskassan
  • ann-sofi blomkvist
  • niklas löfgren