Skip to main content

Johan Röstin avgår som VD för ForSea

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 13:00 CET

Johan Röstin avgår som VD för ForSea

ForSea meddelade idag att verkställande direktör Johan Röstinkommer att avgå från sin position och lämna företaget.

“Det har varit ett privilegium att leda ForSea i nästan tre år. Företaget har kommit långt på kort tid och jag är stolt över att ha bidragit till de många förändringar vi genomfört och alla de resultat vi har uppnått. Jag och styrelsen har enats om att jag ska lämna bolaget med omedelbar verkan, men jag kommer att stå till den tillförordnande VD:ns förfogande om han behöver mig”, säger Johan Röstin.

“Styrelsen uppskattar det engagemang som Johan Röstin visat för sitt uppdrag. Johan har haft ansvar för att skapa ett nytt varumärke, en starkare organisation och för att starta företagets gröna resa. Vi vill tacka Johan för hans bidrag till att leda in företaget på dess nya väg och för alla viktiga milstolpar som uppnåtts”, säger styrelsens ordförande Rasmus Christiansen.

Styrelsen har inlett rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD. Under tiden kommer Jens Ole Hansen, för närvarande Chief Operating Officer (COO), att träda in som VD.

Dessa förändringar träder i kraft omedelbart.

För mer information, vänligen kontakta presscontact@forseaferries.com

Helsingør-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120. 2018 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 453 000 lastbilar och 16 600 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund 2018. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 630 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt.