Det är inte fel på skolpolitiken. Felet ligger på integrationspolitiken för det är elever med utländsk bakgrund som drar ner resultatet.

Pressmeddelande -

Det är inte fel på skolpolitiken. Felet ligger på integrationspolitiken för det är elever med utländsk bakgrund som drar ner resultatet.

Efter presentationen av de PISA undersökningen av den svenska skolan så var jag tvungen att dyka ner i betygssiffrorna.  Har utnyttjat offentlig statistik från Skolverket och gjort en jämförelse mellan läsåret 2006/07 och 2011/12. Antalet elever har minskat med 19,6 %. Samtidigt har andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 och med minskat antal elever har kommunerna gjort besparingar. Det är därför elevernas samlade kunskaper minskat.

Källa till beräkningen: Tabell 7A, 7B och 7C http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/grundskola/betyg-ak-9/betyg-i-grundskolan-lasar-2011-12-1.184945  Se dokumentet Betygsutveckling 2006-2011

Index 100 är grunden med läsåret 2006/07 för alla elever och även kön. Ett index på 50 innebär en halvering av elever som inte uppnått målen och ett index på 200 innebär en dubblering.

 
I NO är det en förbättring totalt mot 2006/07, det är svenska elever som står för förbättringen.
I engelska är det en liten försämring mot 2006/07 och det är elever med utländsk bakgrund som står för försämringen. Det är enbart i matematik som elever med svensk bakgrund blivit sämre.
Jämförelsen bevisar att elever med svensk bakgrund har blivit bättre i skolan. Fler klarar läroplanens målDet är inte fel på skolpolitiken. Felet ligger på integrationspolitiken för det är elever med utländsk bakgrund som drar ner kunskapsnivån

Siffrorna visar att det handlar om integrationspolitik och en ordentlig svensk undervisning med läsförståelse innan en ny elev med utländsk bakgrund kan placeras i en ordinarie klass. Det är även en grund till lärarnas frustration samt att ingen talat om att elever med svensk bakgrund lyckas mycket bättre i skolan 2011/12 än 2006/07.  Utan en ordentlig integrationspolitik kan inte skolan bli bättre.

Antalet årskurs 9 elever i grundskolan har minskade betydligt mellan 2006/07 och 2011/12 med 20 %. Riksnittet på andelen elever med utländsk bakgrund i klasserna har ökat med 40 % under samma period och har ökat ännu mer i svaga områden.

PISA undersökningen är en enkätundersökning som täcker 4 700 elever. Den redovisar inte öppet resultatet för elever med svensk respektive utländsk bakgrund. 

Det statistiska materialet är hämtat från Skolverkets hemsida. Det är besynnerligt att resultatet inte har redovisats offentligt för det är väl Skolverkets uppgift att följa utvecklingen och ta reda på grundorsaken eller är det så att sanningen mörkas?  


Ämnen

  • Ekonomipolitik

Taggar

  • pisa-rapport
  • betygen i skolan

Forsén Marknadslogistik har verktygen som hjälper dig att hitta rätt

Market Pointer är ett unikt analysverktyg som tydligt visar var dina potentiella målgrupper
finns, hur du höjer träffsäkerheten i dina kampanjer och hur du ökar din
försäljning. Du undviker också kostsam distribution till konsumenter som är
köpsvaga eller som inte alls är intresserade av dina varor eller tjänster.
Market Pointer stödjer en koncentrerad och effektiv marknadsaktivitet och
bidrar till ökad respons, sänkta kostnader och en högre ROI.

Analysmetoden ger dig en komplett bild av konsumtionen på hushållsnivå i
kronor i kombination med femsiffrigt postnummer. Du får också information om
hur du kan välja vilka målgrupper och postnummerområden som är värda att satsa
på och vilka som inte är det. Det handlar om hur mycket pengar individuella
hushåll verkligen spenderar på inköp för 423 varugrupper fördelat på
postnummernivå! Du kan identifiera var dina kunder finns, vad de konsumerar och
värdet på konsumtionen samt samband mellan konsumtionen av olika varugrupper och hur detta påverkar dina möjligheter att nå bättre resultat. Market Pointer hjälper dig helt enkelt att rikta ditt erbjudande rätt hushåll!  Verktyget Market Pointer är ensamt om att erbjuda analyser baserade på faktisk konsumtion i kronor på femställig postnummernivå på marknaden.

Pointer Decagon tar fram din konsument profil som bygger på professorRichard Florida: s forskning och teorier om den kreativa och sociala klassenoch dess motsatser.
Konsument profilen ger enheltäckande bild av företaget och marknaden. Den visar vilka postnummerområden som företaget bör lägga marknadsföringsinsatser på och ger även svar på hurdessa postnummerområden ser ut demografiskt och sociodemografiskt samt hurkundtypen konsumerar.  Genom Pointer Decagon genomför vi etableringsanalyser som innebär att vi tar fram rätt kommun eller rätt område för etablering.  

Relaterat material