Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Stärkt kunnande inom arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö är en av Forsens prioriterade frågor. Nu har ambitionsnivån höjts ytterligare, vilket innebär satsningar på bland annat: Ökad kompetens, Ökat fokus på förebyggande arbete mot risker• samt Förbättrad rapportering.

I  de projekt som Forsen driver är arbetsmiljö alltid en viktig fråga. I många projekt har Forsen också uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare. Forsens projekteringsledare, byggledare och projektledare har den erfarenhet och formella kompetens som krävs i arbetsmiljölagstiftningen,men i strävan att öka Forsens kunnande och säkerhetstänkande har ytterligare en specialist rekryterats,Therése Bergstedt. Hon kommer närmast från Skanska där hon arbetat med arbetsmiljöfrågor i flera år.

– Mitt jobb är bland annat att vara stöd åt projekteringsledare, byggledare och projektledare. Jag går in i projekt med min kunskap i just dessa frågor. Under året har vi utvecklat mallar, rutiner och finjusterat Forsens ledningssystem. Forsen är certifierat enligt ISO9000 och ISO14001 och jobbar utifrån SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och intentionerna i arbetsmiljöledningssystemet OHSAS 18001.

Ledningsgruppen och anställda utbildas, rutinerna stärks och systematiken i sådant som rapportering förbättras. En långsiktig målsättning i projekten är att i högre grad än i dag få in arbetsmiljöfrågor tidigt i byggprocesserna.

– Det är mycket mer ekonomiskt att göra en förändring i projekteringsskedet än i produktionsskedet. Gör rätt frånbörjan, säger Therése Bergstedt.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Cajsa Lindgårdh

Cajsa Lindgårdh

Presskontakt Kommunikationschef +46 734 39 26 22

Relaterade nyheter