Nyhet -

Nytt affärssystem

Ett nytt affärssystem implementeras i vår verksamhet. Sedan starten 2003 har FSG AB använt ett affärssystem som inte är anpassat för glasbranschen, systemet har byggts om och anpassats efter våra behov.

Efter hand har vi känt att ett system anpassat för glasbranschen skulle underlätta och förbättra för både oss och våra kunder.
I början av året tillsattes en projektgrupp och en konsult anlitades för att få fram det bästa alternativet. Gruppen har i samråd med konsulten granskat en handfull program, gjort studiebesök i Frankrike och i Tyskland för att se programmen i verksamhet samt arbetat i Work Shops med två av alternativen.
Valet föll till slut på företaget Albat + Wirsam och deras mjukvara. Sedan dess har projektgruppen arbetat med att få in kunder, priser, maskinuppgifter med mera i affärssystemet.
Målet är att vi ska använda det nya systemet från och med april 2012.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Monica Sandsvik Svensson

Presskontakt Informatör Kommunikation, marknadsföring, information 0380-295 06