Pressmeddelande -

Nina Rehnqvist får Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2017 tilldelas professor Nina Rehnqvist. Hon får utmärkelsen för sitt livslånga engagemang för medicinsk forskning och för utvecklingen av en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 25 september.

– Nina Rehnqvist har under hela sin karriär varit en stark pådrivande kraft för utvecklingen av dagens kunskapsbaserade vård, där vården tar till sig resultaten av ny forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Nina Rehnqvist är adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska institutet. Hon har tidigare arbetat som läkare, forskningsledare, överdirektör i Socialstyrelsen, ordförande för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt som ansvarig för delegationen för klinisk forskning. Hon har spelat en avgörande roll i utvecklingen av dagens alltmer kunskapsbaserade sjukvård.

Utöver sitt arbete med kunskapsbaserad vård har Nina Rehnqvist bland annat drivit frågorna att den medicinska forskningen är samhällsekonomiskt lönsam, att kvalitetsarbete inte bara består i att inte göra fel utan också i att göra nytt och bättre samt att vårdens primära syfte är att skapa värde för patienten.

Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen, som arrangeras måndagen den 25 september på Gamla Riksarkivet i Stockholm. Nina Rehnqvist är en av Forska!Sveriges grundare.

För ytterligare information, kontakta: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, 070-388 35 96, anna@forskasverige.se

Artikel i Dagens Medicin

Program för Forska!Sverige-dagen

Läs pressmeddelande om Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2017

Läs pressmeddelande om Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2017

Ämnen

  • Farmaci

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Presskontakt

Anna Nilsson Vindefjärd

Presskontakt Generalsekreterare 0703-88 35 96