Pressmeddelande -

Ny opinionsundersökning

Väljarna tydliga 81 procent vill öka investeringarna på medicinsk forskning, visar Forska!Sveriges nya opinionsundersökning. Men, kommer det synas i kommande regerings budget?

Vår egen och våra närståendes hälsa är en fråga som berör och engagerar. Men för varje krona som används till sjukvård går idag bara två öre till medicinsk forskning och utveckling. En klar majoritet – 81 procent av allmänheten – vill att investeringarna i medicinsk forskning på sikt ska fördubblas för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling.

En ännu större andel – 84 procent av allmänheten – anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning för att:

  • Utveckla nya mediciner och behandlingar (81%)
  • Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet (59%)
  • Uppnå bättre hälsa för Sveriges befolkning (56%)
  • Skapa ekonomisk tillväxt (43%)
  • Skapa jobb (41%)

– Befolkningen ser det stora samhällsvärdet i medicinsk forskning och förväntar sig att adekvata investeringar görs för att möta utmaningen med en åldrande befolkning och ökande vårdkostnader, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Undersökningen visar att 8 av 10 svenskar oroar sig för att de själva eller en nära anhörig ska drabbas av obotbar sjukdom. Samtidigt tror inte ens hälften att vi har en jämlik vård i Sverige. Bara 17 procent av allmänheten instämmer helt i att den svenska sjukvården kommer att ta väl hand om dem när det behövs.

– Den utmaning vården står inför kräver strukturförändringar såväl som stärkt medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar partierna att vara tydliga inför väljarna med hur de tänker ta sig an frågan om vård och medicinsk forskning. Det är något som i allra högsta grad påverkar befolkningens hälsa och Sveriges välstånd, nu och i framtiden, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Ladda ner Forska!Sveriges opinionsundersökning.

Ladda ner Forska!Sveriges åtgärdsförslag inför valet 2018.

Till Forska!Sveriges hemsida.

Opinionsundersökningen utfördes av TNS Sifo, på uppdrag av Forska!Sverige, genom 1 000 online-intervjuer med allmänheten, 18 år och uppåt.

För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Ämnen

  • Farmaci

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och professionsförbund. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Forska!Sverige värnar om framtiden - befolkningens hälsa och Sveriges välstånd. Vi månar också om allas integritet - läs vår policy här!

Presskontakt

Anna Nilsson Vindefjärd

Presskontakt Generalsekreterare 0703-88 35 96