Pressmeddelande -

Politiker ger grönt ljus för åtgärdsförslag

Forska!Sverige inledde Almedalsveckan med ett fullsatt debatt- och mingelevent där politiker och aktörer från både akademi, vård och näringsliv samlades för att ta del av de 14 konkreta åtgärdsförslag för life science som arbetats fram i projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Efter inledande presentation av förslagen berättade den inbjudna politikerpanelen om sina partiers ambition för life science i Sverige. Därefter tog de ställning till de 14 förslagen genom att ge grönt eller rött ljus.

-Vi ser en enighet, över partigränserna, om de satsningar som behövs i flera delar av systemet för att stärka life science i Sverige. Det är viktigt, för vi har ingen tid att förlora på partipolitiskt spel när det gäller framtidsfrågan om Sverige som life science nation, säger Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska!Sverige.

I politikerpanelen fanns:
Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science
Betty Malmberg, riksdagsledamot M
Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP
Anders W Jonsson, riksdagsledamot C
Penilla Gunther, riksdagsledamot KD
Elisabeth Knutsson, riksdagsledamot MP

Under Almedalsveckan har Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd även deltagit i, bland annat, LIF- de forskande läkemedelsföretagens seminarie "Världsledande inom Life Science - strategierna finns, dags för verkstad" tillsammans med Anders Lönnberg, samordnare för Life Science, Marie Morell (M) och Anders Blanck, VD LIF.

Till:
Rapporten
”Agenda för hälsa och välstånd”
Sammanfattning av rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”
Mer om projektet "Agenda för hälsa och välstånd"


För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703 - 88 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Ämnen

  • Farmaci

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

www.forskasverige.se

@forskasverige

Presskontakt

Anna Nilsson Vindefjärd

Presskontakt Generalsekreterare 0703-88 35 96

Relaterat innehåll