Gå direkt till innehåll
Tolv projekt får anslag 2019

Nyhet -

Tolv projekt får anslag 2019

 TOLV PROJEKT FÅR ANSLAG 2019

STOCKHOLM: Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut anslag till 12 projekt år 2019.
Den totala summan är 2,3 miljoner kronor. Nio av projekten har fått anslag tidigare medan tre projekt får anslag för första gången.

Nya projekt

Anna Forsby, Stockholms universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling.

Tobias Lammel, Göteborgs universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: Utveckling av 3D-sfäroider från regnbågsöringens levercellinje RTL-W1.

Lena Palmberg, IMM Karolinska institutet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: Utvärdering av lungmodeller med multipla celltyper för behandlingsstrategi av kroniska lungsjukdomar.

Fortsättningsanslag

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller.

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtixon (Botox) utan att använda försöksdjur.

Maria Karlgren, Uppsala universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: En humaniserad cellmodell för tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan.

Pekka Kohonen, IMM Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet.

Hanna Karlsson, Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Nya cellmodeller för förbättrad bedömning av genotoxicitet och cancerrisk av nanopartiklar.

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning

Peter Sartipy, Högskolan i Skövde, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Stamcellsderiverade humana cardiocyter som in vitro-modell, ett alternativ till djurmodeller vid toxicitetsbedömning

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karin Gabrielson Morton

Karin Gabrielson Morton

Presskontakt Sakkunnig Forska Utan Djurförsök 073-864 12 43
Erik Walum

Erik Walum

Presskontakt Styrelseordförande Forska Utan Djurförsök 070-939 09 46
Monica Björklund

Monica Björklund

Presskontakt Generalsekreterare Forska Utan Djurförsök 073-5156647

Arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria forskningsmetoder

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder. Vi delar ut anslag till forskare, utbildar och informerar genom seminarier och föreläsningar samt påverkar politiskt. Målet är att se till att djurförsök ersätts, samtidigt som vi bidrar till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter – utan djurförsök. Vår verksamhet är helt beroende av bidrag från allmänheten. Vi har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. www.forskautandjurforsok.se www.facebook.com/forskautandju... www.twitter.com/UtanDjurforsok

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige