Gå direkt till innehåll
Oscarsnominerade "Project Nim" som visas i SVT ikväll ställer frågan om schimpanser som försöksdjur på sin spets

Pressmeddelande -

Oscarsnominerade "Project Nim" som visas i SVT ikväll ställer frågan om schimpanser som försöksdjur på sin spets

Ikväll visar SVT den oscarsnominerade dokumentären om Nim, en schimpans som växte upp i en familj och fick lära sig teckenspråk på 70-talet. "Project Nim" hade till syfte att se om det går att ”förmänskliga” schimpanser. Experimentet avbröts när Nim blev större och började visa sina djuriska sidor. Han placerades då på ett laboratorium och användes i djurförsök. Dokumentären om Nim väcker många frågetecken kring hur vi behandlar djur i försök. 

I filmen visas hjärtskärande bilder från laboratorier där Nim hamnade. Människor blir chockade när de ser hur det gick till på djurförsökslaboratorier för 20-30 år sedan. Men faktum är att mycket lite har förändrats sedan dess, enligt amerikanska djurskyddsorganisationer. Undercover-bilder som togs 2009 vid världens största schimpans-laboratorium visar hur aporna sitter ensamma i kala burar i månader – precis som på Nims tid.

Starka reaktioner i USA

USA är ett av få länder i världen som fortfarande tillåter försök på schimpanser. Just nu finns ett tusental schimpanser på amerikanska laboratorier. Flera av schimpanslabben har - efter undercover-undersökningar utförda av djurskyddsorganisationer - fällts för brott mot djurskyddslagen.

Det blossade upp en stor debatt i USA förra året efter ett avslöjande om att nästan 200 pensionerade schimpanser i Texas skulle återanvändas i nya forskningprojekt. Forskningsrön från ett projekt som fått stöd från Forska Utan Djurförsök visar att det går att ersätta många av försöken på schimpanser med forskning på mänskliga celler.

Som en konsekvens av alla protester tillsatte amerikanska myndigheter en statlig utredning för att fastställa om försök på schimpanser verkligen är vetenskapligt nödvändiga. Utredningen slog fast att de inte är det. Trots detta meddelades nyligen att endast 10 av de 200 Texas-schimpanserna ska pensioneras och få komma till reservat. Resten ska flyttas till ett ökänt laboratorium.

Forska Utan Djurförsök driver en kampanj med en vädjan till amerikanska myndigheter om att ta konsekvenserna av deras egen utredning och förbjuda försök på schimpanser samt att låta pensionera de schimpanser som finns på landets laboratorier.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Kontakter

Karin Gabrielson Morton

Karin Gabrielson Morton

Presskontakt Sakkunnig Forska Utan Djurförsök 073-864 12 43

Arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria forskningsmetoder

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder. Vi delar ut anslag till forskare, utbildar och informerar genom seminarier och föreläsningar samt påverkar politiskt. Målet är att se till att djurförsök ersätts, samtidigt som vi bidrar till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter – utan djurförsök. Vår verksamhet är helt beroende av bidrag från allmänheten. Vi har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. www.forskautandjurforsok.se www.facebook.com/forskautandju... www.twitter.com/UtanDjurforsok

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige