Gå direkt till innehåll
Frukostseminarium om arbetslivets utmaningar

Frukostseminarium om arbetslivets utmaningar

Tid 8 Februari 2019 08:00 – 09:30

Plats 7A Centralen, Vasagatan 7 , Stockholm

Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas. Den 8 februari lanserar vi agendan för Fortes nationella program för arbetslivsforskning.

Bland annat saknas forskning om hur samhället på ett bättre sätt kan inkludera underrepresenterade grupper i arbetslivet och hur förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet kan minska.

Den 8 februari bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi presenterar den strategiska agendan för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom arbetsliv och lyfter fram de forskningsområden som behöver prioriteras framöver.

Regeringen initierade 2017 sju tioåriga nationella forskningsprogram för att med ny kunskap kunna möta samhällsutmaningar på ett bättre sätt. Forte har ansvar för två av dessa tioåriga forskningsprogram. Ett av dem är det nationella programmet för arbetslivsforskning.

Medverkande:

  • Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå universitet
  • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
  • Thomas Jacobsson, programansvarig nationella programmet för arbetslivsforskning Forte
  • Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering Forte (moderator)

Seminariet kommer att spelas in och finns tillgängligt några dagar efteråt på Fortes Youtube-kanal,

Presskontakt

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Presskontakt Presskontakt 073-6524004

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
838 73 STOCKHOLM
Sweden