Gå direkt till innehåll
Frukostseminarium om tillämpad välfärdsforskning

Frukostseminarium om tillämpad välfärdsforskning

Tid 13 Februari 2019 08:00 – 09:45

Plats 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Den 13 februari lanserar Forte forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Välkommen att ta del av färdplanen för arbetet och lyssna till forskare och samhällsaktörer inom området.

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Regeringen initierade därför Fortes tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Under 2018 har Forte, med inspel från viktiga aktörer på området, tagit fram en strategisk forskningsagenda. Agendan är en färdplan för programmet som beskriver angelägna forskningsområden och aktiviteter som vi kommer att fokusera på.

Den 13 februari bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi presenterar forskningsagendan. Forskare som fått finansiering inom programmet under 2018 berättar om sitt arbete. Tillsammans med utvalda samhällsaktörer kommer vi sedan att diskutera möjligheter och förväntningar på programmet.

Medverkande:

Petra Björne, Fil Dr, FoU-koordinator, Malmö stad

Iréne Josephson, Fil Dr, forskningsledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Anneli Jäderland, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, SKL

Jenny Rehnman, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Conny Allaskog, representant för Nationell samverkan för psykisk hälsa

Seminariet kommer att spelas in och finns tillgängligt några dagar efteråt på Fortes Youtube-kanal.

Presskontakt

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Presskontakt Presskontakt 073-6524004

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
838 73 STOCKHOLM
Sweden