Gå direkt till innehåll
Forte Fokus sammanfattar kunskap som kan hjälpa oss genom krisen

Nyhet -

Forte Fokus sammanfattar kunskap som kan hjälpa oss genom krisen

Coronakrisens långsiktiga konsekvenser är svåra att förutse och kunskapsbehovet är stort. Men trots att många frågor saknar svar så kan existerande kunskap vara vägledande. I nya Forte Fokus har Forte låtit ett antal forskare sammanfatta sin forskning med koppling till pandemin.

Kan coronakrisen leda till ökad psykisk ohälsa hos barn och unga? Hur mäter vi bäst risken för äldre att bli svårt sjuka i covid-19? Finns det risk att unga med invandrarbakgrund drabbas hårdare av skolstängningar? Och kan digitaliseringen hjälpa eller stjälpa för äldre och personal i äldreomsorgen?

Även om pandemin innebär nya utmaningar för samhället kan existerande kunskaper ge en uppfattning om förväntade effekter och problem.

Forte Fokus är en serie korta skrifter där forskare sammanfattar sin forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen i Forte Fokus.

– Många har pekat på de forskningsbehov som coronapandemin har skapat, men mycket av den forskning som Forte finansierar, och som redan finns tillgänglig, har relevans för hur vi ska förstå pandemins effekter, säger Fortes huvudsekreterare Olle Lundberg. I Forte Fokus illustreras detta genom att ett antal forskare mycket kort sammanfattar sina forskningsresultat.

Forte Fokus fokuserar på äldre, en grupp som är hårt drabbad av viruset, men också på barn, som indirekt påverkas av samhällsförändringarna i pandemins spår. Respektive Forte Fokus hittar du nedan

Digitalisering i äldreomsorgen i tider av pandemin

Bortom kronologisk ålder – riskprofiler, skörhet och multisjukdom i sårbarhet för covid-19

Samhällseffekter av coronapandemin − psykisk ohälsa bland unga

Skolgången viktig för unga med invandrarbakgrund i coronatider

Ämnen

Kontakter

Michelle Bornestad

Michelle Bornestad

Presskontakt Presskontakt 073-0949958

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
118 60 STOCKHOLM
Sweden