Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nya Forte Fokus om pandemin: Ojämlik dödlighet samt osäkra arbeten

Den pågående pandemin påverkar både folkhälsan och arbetslivet. Konsekvenserna är svåra att förutse, liksom hur de kan motverkas. Två Forte Fokus lyfter fram forskning om ökad dödlighet bland utrikesfödda samt möjliga effekter av osäkra och tillfälliga arbetsvillkor.


Pandemin innebär många utmaningar för samhället. Forte har det senaste året beviljat medel till ny forskning inom flera områden för att öka kunskapen om krisen. Samtidigt kan redan existerande kunskap ge en uppfattning om förväntade effekter och problem. Som ett bidrag till det har Forte gett forskare i uppdrag att i skriftserien Forte Fokus sammanfatta kunskap inom relevanta områden liksom hur lärdomarna skulle kunna användas.

En ny Forte Fokus lyfter fram att vissa grupper av utrikesfödda är mer sårbara för covid-19 på grund av trångboddhet och socioekonomiska förhållanden. Det visar på behov av riktade insatser för att minska effekterna av den pågående pandemin liksom liknande smittspridning framöver.

En annan lyfter fram att tidigare kriser lett till ökad ohälsa kopplat till oro över privatekonomi och otrygga anställningar. Det är en angelägen lärdom nu när arbetslösheten stiger samt osäkra och tillfälliga sysselsättningsformer ser ut att öka som en del av pandemins påverkan på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att vi med forskningens hjälp kan förstå de processer som skapat ojämlikhet i hur pandemin drabbat oss, men också försöker se vilka konsekvenser pandemin mest troligt kan komma att få på sikt, säger Olle Lundberg, huvudsekreterare Forte.

Socioekonomisk ojämlikhet gör att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare
Författare: Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap och Agneta Cederström, forskare vid Stockholms universitet
Läs Forte Fokus om ojämlikhet och covid-dödlighet

Osäkra och tillfälliga sysselsättningsformer och ohälsa i coronakrisens spår
Författare: Theo Bodin, forskare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet
Läs Forte Fokus om osäkra arbeten och ohälsa

Tidigare Forte Fokus har bland annat fokuserat på äldre som på flera sätt har påverkats av pandemin, samt på barn och unga som indirekt påverkas av samhällsförändringarna i krisens spår.
Samtliga Forte Fokus går att läsa via den här länken

Ämnen

Kontakter

Michelle Bornestad

Michelle Bornestad

Presskontakt Presskontakt 073-0949958

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
118 60 STOCKHOLM
Sweden