Gå direkt till innehåll
272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Pressmeddelande -

272 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds styrelse beslutade den 3 oktober att bidra med nästan 272 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt 96 ansökningar beviljades i 2016 års stora utlysning.

Styrelsen beslutade utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för Fortes områden att bevilja medel till 82 forskningsprojekt, 5 juniorforskarbidrag och 9 postdoktorer.

- Det är alltid ett stort intresse kring vår stora utlysning och precis som tidigare år har vi fått in många spännande ansökningar. Det har varit en stor bredd i ansökningarna som spänt över våra tre mycket viktiga områden – hälsa, arbetsliv och välfärd, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

Totalt inkom 1106 projektansökningar. En majoritet av de sökande (59%) var kvinnor, och det var också en majoritet kvinnor (57%) som fick bidrag. Söktrycket har ökat sedan 2015 då 965 ansökningar skickades in.

- Bedömningsgrupperna har prioriterat ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för Fortes områden, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte.
-På grund av det höga söktrycket krävs mycket hög vetenskaplig kvalitet för att ett projekt ska kunna beviljas. De som beviljats har genomgående stor betydelse för viktiga samhällsfrågor. Som exempel kan nämnas:

  • Interventionsstudier inom hälsa och omsorg med hjälp av it-lösningar, såsom appar och internetbehandlingar.
  • Forskning kring migration och flyktingmottagande
  • Ökad livslängd och längre arbetsliv, effekter på hälsa och funktion
  • Arbetsliv och arbetsorganisation, inom polis, skola, vård och omsorg

Lista över samtliga beviljade projekt och mer information:
http://forte.se/nyhet/272-miljoner-till-forskning-oppna-utlysningen-2016-i-siffror/

För mer information:
Peter Allebeck
Huvudsekreterare Forte
Tel:073-370 00 88

Ämnen

Taggar


Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt

Marie Lann

Marie Lann

Presskontakt Pressansvarig +4670 648 85 71

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Namnbytet till Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd skedde den 1 juli 2013.
Mer information finns här www.forte.se
Tidigare hette vi FAS.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
STOCKHOLM