Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

90 miljoner till forskning om barns och ungas psykiska hälsa

Forte finansierar 15 forskningsprojekt inom en ny långsiktig satsning på psykisk hälsa. Forskningen fokuserar på frågor som berör såväl olika yrkesgrupper som barns och ungas behov, med målet att bidra till bättre psykiskt välbefinnande.

I mitten av oktober fattade Fortes styrelse beslut om att finansiera projekt som ansökt inom utlysningen Barns och ungas psykiska hälsa 2022. Totalt får forskarna som leder de 15 projekten dela på 90 miljoner kronor under åren 2022–2025.

Forskningen ska öka kunskaperna om bland annat stress och krav i skolan, dolda vårdbehov för unga, ätstörningar, AI som bedömningsverktyg för psykisk hälsa, bättre tonårssömn, olika vårdmodeller mot ångest och behov hos barn på flykt.

Totalt kom det in 153 ansökningar i utlysningen där forskarna kunde söka finansiering för fleråriga projekt. Satsningen ingår i ett nytt tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa som Forte har ansvar för.

– Söktrycket var ovanligt stort, vi är glada över det stora intresset. Det är bra att vi har tio år på oss i programmet så att vi har möjlighet att finansiera mer forskning om barn och unga längre fram, säger Lidija Kolouh, forskningssekreterare på Forte och ansvarig för programmet.

Programmet ska finansiera tvärvetenskaplig forskning, skapa plattformar för att sprida och nyttiggöra resultat och stimulera strategisk samverkan inom området. I den här utlysningen var inriktningen på barn och unga, men det kommer komma nya satsningar längre fram.

– Att öka kunskapen om barn och unga ingår i uppdraget för programmet, och vi har själva sett att behoven är stora för just den gruppen. Men programmet inkluderar alla åldrar och kommer att bidra till mer kunskap om hur den psykiska hälsan utvecklas i ett livsloppsperspektiv, säger Lidija Kolouh.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Kontakter

Michelle Bornestad

Michelle Bornestad

Presskontakt Presskontakt 073-0949958

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
118 60 STOCKHOLM
Sweden