Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forte delar ut 30 miljoner kronor till ny forskning om psykisk ohälsa

Det saknas kunskap om verksamma metoder för insatser mot psykisk ohälsa. Nu delar Forte ut 30 miljoner kronor till åtta verksamhetsnära forskningsprojekt inom området.

Åtta forskningsprojekt får nu finansiering för att bidra med viktig kunskap kring psykisk ohälsa. Satsningen ska både bidra till att utöka kunskapen om tidiga och förebyggande insatser samt om samverkande insatser för personer med svår psykiatrisk problematik. Totalt går Forte in med finansiering om 30 miljoner kronor under en treårsperiod.

Forskningsprojekten kommer att fokusera på en bredd av metoder för att förebygga, upptäcka eller motverka olika typer av psykisk ohälsa. Bland annat finansieras forskning om insatser vid skadligt alkoholbruk, samlarsyndrom (hoarding), psykos, stressrelaterad ohälsa och insatser för att förebygga psykiska problem hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

- Psykiska ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar. De här forskningsprojekten täcker flera områden där ny kunskap är angelägen, och där resultaten har potential att leda till verkliga förbättringar i människors liv, säger Teresia Weinberg, forskningssekreterare hos Forte.

Projekten finansieras genom utlysningen ”Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019”, som genomfördes under hösten 2019 på uppdrag av regeringen. Totalt inkom 65 ansökningar om projektbidrag.

- Vi fick in många bra och angelägna ansökningar. Beredningsgruppen hade gärna beviljat fler ansökningar om det funnits utrymme i budgeten”, berättar Teresia Weinberg.

Här hittar du en lista över alla beviljade ansökningar inom utlysningen ”Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019”.

Ämnen


Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Kontakter

Michelle Bornestad

Michelle Bornestad

Presskontakt Presskontakt 073-0949958

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
118 60 STOCKHOLM
Sweden