Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Från kvinnohälsa till genusmedicin

FAS satsning på kvinnors hälsa sker på olika arenor. I samband med FAS utgivning av forskningsantologin Från kvinnohälsa till genusmedicin presenterade några av bokens forskare från olika discipliner sina rön och synpunkter på forskningsbehov vid en konferens i Stockholm den 19 maj. Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister, inledningstalade och betonade tre av regeringen prioriterade områden som främjar kvinnors hälsa.Dessa områden rör kvinnors vardagsliv, mäns våld mot kvinnor och hälsovården för kvinnor. Hon gick också in på hur viktiga jämställdhetsåtgärderna är för att kvinnor ska nå en förbättrad hälsa. Kvinnor gör fortfarande det mesta jobbet i hemmet, samtidigt som de deltar i arbetslivet fullt ut.

I bokens inledningskapitel berättar Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet att kvinnans medellivslängd har sjunkit från 83 till 81 år, medan mannen har knappat in och blir 78 år.

— Kvinnor och män upplever sjukdom och hälsa olika och vi reagerar också olika på samma arvsanlag. Läkemedelsbiverkningarna är fler hos kvinnor, de är mer sjukskrivna, har sämre livskvalitet och längre överlevnad men är då oftare multisjuka. Men lika många män som kvinnor dör i hjärt-kärlsjukdom, som numera är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige.

Genusperspektivet behöver utgöra en naturlig del av forskningen och skulle gagna både män och kvinnor.

— FAS har fördelat 90 miljoner på tre år till ett 20-tal forskningsprojekt på olika områden som rör kvinnors hälsa. Det är vår förhoppning att genom regeringens uppdrag kunna fortsätta att anslå medel och bidra till en kontinuitet i detta breda, tvärvetenskapliga forskningsfält, säger Erland Hjelmquist, FAS huvudsekreterare.

Recensionsexemplar av Från kvinnohälsa till genusmedicin kan beställas via Marguerite Högberg, mh@fas.se.
En rapport från konferensen kommer inom kort att finnas tillgänglig på www.fas.se.

__________________________________________________________________

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se - www.fas.se - org.nr: 202100-5240.

Ämnen


Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Kontakter

Michelle Bornestad

Michelle Bornestad

Presskontakt Presskontakt 073-0949958

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera och initiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets utveckling.

Mer information finns på www.forte.se

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Ringvägen 100, Stockholm
838 73 STOCKHOLM
Sweden