Gå direkt till innehåll

PRESSINBJUDAN - CIMI 06: Effektivare ledning vid kriser

Tid 16 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats Upplands regemente, S1, i Enköping

Årets upplaga av CIMI-mässan fokuserar på ledning vid kriser och syftar till att stödja samverkan och utveckling av civila och militära ledningssystem. Inom Försvarsmakten har utvecklingen de senaste åren gått mycket snabbt inom detta område, och förmågan är användbar inte minst i samband med civila kriser, som till exempel stormen Gudrun. CIMI-mässan, den 16-18 maj, genomförs av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten. Medarrangörer är också Post- och telestyrelsen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten. Mässan består av utställningar, seminarier och en toppkonferens. Temat för årets mässa är "CIMI för säkerhets skull – en europeisk träffpunkt för ledning under kriser". CIMI inbjuder härmed till invigningen och öppningssessionen den 16 maj. Invigningstalare är landshövding Anders Björck, och bland talarna under öppningssessionen återfinns bland andra huvudsekreteraren i försvarsberedningen departementsrådet Michael Mohr, Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström och Krisberedskapsmyndighetens generaldirektör Ann-Louise Eksborg. I direkt anslutning till öppningssessionen genomförs också ett pressmöte. Tid: Tisdagen den 16 maj, kl. 10.00 Plats: Upplands regemente, S1, i Enköping (samling i mässentrén) För ytterligare frågor och anmälan, kontakta Per Lundgren, 08-510 114 12, 0708-43 14 12, e-post: Läs mer om CIMI 06 på per.lundgren@transit.se, senast 2006-05-12www.cimi.se

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Relaterat innehåll

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.