Gå direkt till innehåll

PRESSINBJUDAN Startskott för Nordic Battlegroup

Tid 29 Maj 2006 09:30 – 09:30

Plats Upplands regemente, S 1 i Enköping

nr 26/06 2006-05-24 Startskott för Nordic Battlegroup Den 29 maj 2006 inviger Försvarsmakten de första organisationsdelarna av snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup. Det som invigs är förbandets högkvarter och de underställda förband i Sverige som kommer att utbilda de enheter som ingår i Nordic Battlegroup. Förutom de officerare som ingår i enheterna som invigs kommer förbandet att bestå av soldater som rekryteras och utbildas med start i sommar. Ceremonin startar 09.30 på Upplands regemente, S 1 i Enköping. Cirka 10.45 hålls ett pressmöte med chefen för Försvarsmaktens förbands- och materielproduktion, generallöjtnant Mats Nilsson och chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Karl Engelbrektson. Anmälan om deltagande görs till informationschef Ulf K. Rask vid S1 070-246 70 69 eller ulf.rask@mil.se senast 29 maj 08.30. Nordic Battlegroup Sveriges har huvudansvaret för den EU-ledda snabbinsatsstyrkan på totalt 1 500 soldater, huvuddelen svenskar. Förutom Sverige ingår Finland, Norge och Estland. Från 1 januari 2008 ska förbandet stå i beredskap för att inom 10 dagar kunna delta i en krishanteringsoperation. Nordic Battlegroup ska under en begränsad tid kunna lösa uppgifter längs hela konfliktskalan, från humanitär hjälp till fredsframtvingande insatser (väpnad strid). Läs mer om Nordic Battlegroup på www.mil.se Besök värt pressrum på www.mil.se/press

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Relaterat innehåll

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.