Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bosnienveteraner hedras på Gärdet

Försvarsmaktens 16 år långa insats i Bosnien avslutades i april. Sammanlagt har över 15 000 svenskar tjänstgjort i Bosnien. För att hedra dem genomförs fredagen den 16 maj en ceremoni på Gärdet.

- Insatsen i Bosnien lade på många sätt grunden till dagens insatsförsvar. Exempelvis var det med Bosnienkontingenterna som Försvarsmakten inledde hemkomstsamtal för att ta hand om de tjänstgörande. Över tio procent av de svenska soldater som tjänstgjort för freden har gjort det i Bosnien, säger arméinspektör generalmajor Berndt Grundevik som kommer att inleda ceremonin.

Även styrkechefer från samtliga Bosnienkontingenter deltar. De soldater som omkom under insatsen kommer att hedras med kransnedläggning.

Allmänhet och media är välkomna att närvara. Mediarepresentanter erbjuds också att intervjua närvarande styrkechefer.

Vid intresse att tala med Bosnienveteraner runt om i Sverige går kontaktuppgifter att få från Försvarsmakten, enligt kontaktuppgifter nedan.

Tid: Fredag 16 maj, klockan 1500 inleds ceremonin som varar strax under en timme.

Plats: FN-stenen, Gärdet, Stockholm. (Intill Sjöhistoriska museet.)

Fakta
Inledningsvis deltog svenska soldater som del i FN:s insatser 1992-1995. Från slutet av 1995, då freden slöts i Bosnien deltog Sverige i den Nato-ledda insats som inledningsvis kallades IFOR, Implementation force och efter ett år döptes om till SFOR, Stabilization force. Från april 2004 har den militära fredsinsatsen bedrivits av EU i form av EUFOR-Althea.
Sammanlagt har över 15000 svenska soldater tjänstgjort i Bosnien.

Kontakt
Vid frågor rörande ceremonin och insatsen i Bosnien, samt för kontaktuppgifter till Bosnienveteraner, kontakta Daniel Skoglund, informatör på Försvarsmaktens informationsstab.
08-788 97 90
070-268 45 82

Ämnen

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.