Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FN:s högkvarter flyttat till Enköping

För första gången deltar Förenta Nationerna, FN, i den multinationella övningen Viking. Ett trettiotal personer från organisationen har samlats på Ledningsregementet i Enköping för att föra in FN-dimensionen i spelet och delge sina erfarenheter, och framför allt för att lyssna och lära hur man kan samarbeta med andra aktörer i fredsbevarande operationer.

- Scenariot i Viking 08 ligger mycket nära verkligheten. Två aktuella exempel är situationen i Somalia och Darfur. Övningen ger varje aktör möjlighet att lära sig hur man kan harmonisera militär och civil samverkan i en fredsbevarande situation, säger Ahmed Warsame, som i vardagen är chef för FN:s kontor i Uganda.

Synergier genom bra relationer

Willi Scholl, tidigare FN:s generalsekreterares speciella sändebud under flera missioner, deltar i övningen i sin forna roll. Han tror på övningens fokus på relationerna mellan civila och militära aktörer.

- Jag tror att vi kan skapa synergier genom nära samverkan. Vi är alla här för att lära och för att hitta det snabbast och mest effektiva sättet att tillsammans få saker att lossna. Förståelse är vägen till lärdom, och vi är alla här för att lära, sammanfattar Willi Scholl.

Mer information om övningen finns på: www.viking.mil.se

Media inbjuds till FN högkvarteret på Ledningsregementet, Enköping, onsdagen den

12 november kl. 13:00-15:00.

Anmälan görs till Philip Simon på telefonnummer : 0733 26 03 12. Medtag presslegitimation.

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.