Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Försvarsmaktens jämställdhetsexpert rådgivare till EU:s operativa högkvarter för fredsinsatsen i Kongo

Försvarsmaktens jämställdhetsexpert Charlotte Isaksson ingår fr o m idag som särskild rådgivare i jämställdhetsfrågor vid det operativa högkvarteret för den EU-ledda insatsen i Demokratiska Republiken Kongo. Isaksson ska stödja den militära ledningen i jämställdhetsfrågor kopplat till den EU-ledda insatsen i Demokratiska Republiken Kongo. -Det är oerhört glädjande att Försvarsmakten kan bidra med denna viktiga kompetens inför valet i Kongo, säger generallöjtnant Jan Jonsson, Försvarsmaktens insatschef. Att stärka de lokala kvinnornas delaktighet är en viktig pusselbit i fredsarbetet. -Det här är ett viktigt första steg mot jämställdhet i insatsområdet, säger Charlotte Isaksson. Jag tror också att vi kommer att få vänja oss vid den här typen av befattningar, även om det fram till nu inte varit särskilt vanligt med speciella jämställdhetsrådgivare i ett insatsläge. –Jag ska fungera som rådgivare både i Potsdam, men även på plats i Kinshasa, och bidra till att det finns ett genusperspektiv, både i planerings-, genomförande och utvärderingsfasen av insatsen. Bakgrundsfakta Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att Sverige ska ingå i en EU-ledd förstärkning till FN-insatsen i MONUC i DR Kongo. Insatsen sker på mandat från FN:s säkerhetsråd och är tidsbegränsad till perioden kring de kongolesiska valen som planeras äga rum den 30 juli. Insatsen kommer att genomföras med Tyskland och Frankrike som huvudaktörer, och med soldater från bl a Belgien, Italien och Nederländerna. Totalt deltar cirka 1 500 soldater. Det svenska bidraget beräknas uppgå till cirka 70 personer och består av ett specialförband inklusive stabsofficerare och flygtransportresurser. Mer information Ring Försvarsmaktens informationsavdelning, tele: 08-788 88 88

Ämnen

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.