Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till seminarium om sjukvården i Afghanistan

Torsdagen den 6 november bjuder Försvarsmakten in till ett seminarium för journalister om sjukvårdsmöjligheterna i Afghanistan.

Arméinspektör Berndt Grundevik och stabsläkare Börje Sidenö deltar från Försvarsmakten.

Datum: 2008-11-06

Tid: 13.00

Plats: Försvarsmakten, Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm.

Föranmälan: För att underlätta inpassering, vänligen anmäl deltagande till info@mil.se.

För mer information ring Simon Rothstein på Försvarsmaktens informationsstab telefon: 0702-07 58 30

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.