Gå direkt till innehåll
Robot 98, IRIS T på bandvagn 410.
Robot 98, IRIS T på bandvagn 410.

Pressmeddelande -

​Nytt robotsystem till Försvarsmakten

Nu ökar Försvarsmakten den operativa förmågan igen – nya robotsystem 98, IRIS-T tillförs luftvärnet. Robot 98 innebär en taktisk revolution och kommer ersätta den 40 år gamla Robot 70. I stället för att en skytt var tvungen att sitta på en höjd och styra roboten ända fram till träff, kan den nya roboten, grupperad dolt, enbart på en radarsignal själv hitta målet och bekämpa det – på cirka det dubbla avståndet.

Media inbjuds att närvara vid överlämningen på Luftvärnsregementet i Halmstad fredagen den 23 augusti. Närvarande är bland andra arméchefen Karl Engelbrektson.

Tid: 1245

Plats: Samling i vakten Lv 6, Göteborgsvägen 1, Halmstad

Anmälan: senast fredag klockan 10.00 till kommunikationschef Carl Sjöstrand på telefonnummer 076 649 20 60

Övrigt: Medför legitimation, möjligheter till enskilda intervjuer finns

FAKTA ROBOT 98, IRIS T

Räckvidd för rb 98 är minst 10 km och höjdtäckning är minst 5 km. Själva roboten är densamma som är jaktrobot till JAS 39 Gripen. När rb 98 skjuts från marken är den monterad på en lavett om 4 robotar som bärs av en specialversion av Bandvagn 410. Robotsystemet 98 är enbart en del i det stora projektet IF Lv – Insatsförmåga Luftvärn – som innehåller nya lednings- och sambandssystem, uppgraderad radarutrustning mm. Den nya roboten som avfyras för att bekämpa en fientlig farkost eller till exempel en kryssningsmissil, är dock kanske den tydligaste symbolen för förnyelseprojektet. Nästa steg i förnyelsen av luftvärnet kommer om ett drygt år när det tyngre Patriot-systemet (rb 103) levereras.

Ämnen

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.