Gå direkt till innehåll
URF under sjösättning från HMS Belos. Foto: Försvarsmakten
URF under sjösättning från HMS Belos. Foto: Försvarsmakten

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Besök dykeri och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos till sjöss i Härnösand

Under helgen vecka 41 kommer dykeri och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos tillhörande Första ubåtsflottiljen till Härnösand. Syftet med detta besök är främst för att genomföra undervattensverksamhet i vattnen utanför Härnösand, som en del i Försvarsmaktens ökade militära närvaro i nedre Norrland. I samband med detta kommer fartyget även att bereda möjlighet för representanter ur media att följa med på en tur till sjöss under en halvdag fredagen 11/10.

Under söndagen 13/10 avser HMS Belos att hålla ett open ship för allmänheten mellan klockan 10:00 -14:00. För att delta på open ship krävs att besökande kan styrka svenskt medborgarskap.

Besök fartyget samt personal från Första ubåtsflottiljen

Fredagen den 11/10 2019 inbjuds media att besöka HMS Belos med personal där tillfälle kommer att ges för att bland annat tala med besättningen. Om så önskas finns även möjlighet att åka med HMS Belos med ubåtsräddningsfarkost under en halvdag till sjöss. Önskas medverkan till sjöss meddelas detta i samband med anmälan. Losskastning beräknas till 10:30 med förtöjning i Härnösand senast 16:30.

Tid och plats: fredag 11/10, klockan 09:30

Anmäl deltagande: Anmäl deltagande med namnuppgifter samt personnummer senast onsdag 10/10 klockan 16:00 till Första ubåtsflottiljens kommunikatör Rebecka Signäs.
Telefonnummer 070-979 26 84
Mail rebecka.signas@mil.se.

Plats meddelas vid anmälan

Ämnen

Regioner


Första ubåtsflottiljen

Första ubåtsflottiljen som är ett operativt förband med verksamhet framförallt till sjöss är baserade i Karlskrona och är Försvarsmaktens enda ubåtsflottilj.

Enheterna tillhörande Första ubåtsflottiljen är ett strategiskt verktyg för Försvarsmakten.

Första ubåtsflottiljens huvuduppgifter består i underrättelseinhämtning, sjökontroll, ubåtsräddning samt specialoperationer.

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.