Gå direkt till innehåll
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Norrbottens flygflottilj övar i nedre Norrland

Försvarsmakten har till uppgift att försvara hela Sverige. Myndigheten är ständigt insatsberedd och kan med stor rörlighet verka i olika områden. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område med förbindelser i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning. Under vecka fyra genomför därför 211:e och 212:e stridsflygdivisionerna från Norrbottens flygflottilj, F 21, flygverksamhet i området för att stärka den operativa förmågan.

Tisdag och onsdag, 21 och 22 januari, flyger vi med Jas 39 Gripen från Åre Östersund flygplats. Under de två dagarna planeras starter och landningar med en rote (två flygplan) tre gånger dagligen mellan 09.00 och 16.00.

Detta innebär bland annat ökat buller i anslutning till flygplatsen under start och landning. Ute i flygövningsområdet kan även lågflygning förekomma. Information om flygverksamheten har gått ut i annonser samt i form av utskick till de som bor i anslutning till Åre Östersund flygplats.

Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.

Media inbjuds att besöka Åre Östersunds flygplats och följa första landningen, tankningen och efterföljande start samt träffa överste Claes Isoz, chef för Norrbottens flygflottilj.

Tid: Tisdag 21 januari ca 10.00. Samling 09.40.

Plats: Åre Östersund flygplats (samling på parkeringen vid infarten till Frösö Park Hotel)

Anmälan om deltagande sker till kommunikationschef Jesper Sundström, 070-656 26 07, senast tisdag 21 januari klockan 08.30.

Observera! I fredstid kommer flygsäkerheten alltid främst. Flygningarna kan därför komma att ändras eller ställas in på grund av dåligt väder.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.