Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressträff om aktuellt läge i Afghanistan

Försvarsmakten håller pressträff i dag söndag den 9 november kl 1500. Ämne: redovisning av läget i norra Afghanistan och svar på frågor om incidenter i det svenska ansvarsområdet de senaste dagarna. Chefen för armétaktiska staben, generalmajor Berndt Grundevik, medverkar.

Plats: Högkvarteret Lidingövägen 24

Anmälan görs till Philip Simon på telefonnnummer: 0733 26 03 12 eller Simon Rothstein på telefonnummer 070 20 75 830. Medtag presslegitimation.

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.