Gå direkt till innehåll
Svenska specialförbandsoperatörer ilastar helikopter 16, Blackhawk under en övning på Gotland.
Svenska specialförbandsoperatörer ilastar helikopter 16, Blackhawk under en övning på Gotland.

Pressmeddelande -

Pressträff: Svenska och amerikanska specialförband övar på Gotland

Under hösten fortsätter Försvarsmakten att genomföra insatser, övningar och bilaterala samarbeten för att öka vår militära förmåga, enskilt och tillsammans med andra.

Inom ramen för avsiktsförklaringen som undertecknades mellan Sverige och USA 2016, har Sverige bjudit in enheter från USA:s flygvapen och specialförband för att öva under svensk ledning.

Syftet med övningen är att fortsätta utveckla och ytterligare förstärka förmågan att genomföra specialförbandsoperationer i Östersjöområdet. Det här skedet av övningen medger samtidigt möjligheten att pröva nya försvarsförmågor.

När: Lördagen den 23 oktober kl. 08:15 bjuder Försvarsmakten in till pressträff där det finns möjlighet att följa ett övningsmoment med svenska och amerikanska specialförband i närheten av Visby flygplats (mer detaljerad plats lämnas efter anmälan). 
Med på plats finns också militära representanter från både Sverige och USA. Bland annat kommer generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef, brigadgeneral Anders Löfberg, chef för specialförbandsledningen samt generalmajor David H. Tabor, chef för de amerikanska specialförbanden i Europa, att delta på plats.

Anmälan: För anmälan om deltagande ta kontakt med Försvarsmaktens kommunikationsavdelning på info@mil.se eller 08-788 88 88. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med andra myndigheter och länder.