Gå direkt till innehåll
Svenska specialförbandsoperatörer ilastar helikopter 16, Blackhawk under en övning på Gotland.
Svenska specialförbandsoperatörer ilastar helikopter 16, Blackhawk under en övning på Gotland.

Pressmeddelande -

Pressträff: Svenska och amerikanska specialförband övar på Gotland

Under hösten fortsätter Försvarsmakten att genomföra insatser, övningar och bilaterala samarbeten för att öka vår militära förmåga, enskilt och tillsammans med andra.

Inom ramen för avsiktsförklaringen som undertecknades mellan Sverige och USA 2016, har Sverige bjudit in enheter från USA:s flygvapen och specialförband för att öva under svensk ledning.

Syftet med övningen är att fortsätta utveckla och ytterligare förstärka förmågan att genomföra specialförbandsoperationer i Östersjöområdet. Det här skedet av övningen medger samtidigt möjligheten att pröva nya försvarsförmågor.

När: Lördagen den 23 oktober kl. 08:15 bjuder Försvarsmakten in till pressträff där det finns möjlighet att följa ett övningsmoment med svenska och amerikanska specialförband i närheten av Visby flygplats (mer detaljerad plats lämnas efter anmälan). 
Med på plats finns också militära representanter från både Sverige och USA. Bland annat kommer generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef, brigadgeneral Anders Löfberg, chef för specialförbandsledningen samt generalmajor David H. Tabor, chef för de amerikanska specialförbanden i Europa, att delta på plats.

Anmälan: För anmälan om deltagande ta kontakt med Försvarsmaktens kommunikationsavdelning på info@mil.se eller 08-788 88 88. 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.