Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor militär övning i Stockholm 29/5

 

Lördagen 29/5 genomför Hemvärnet - nationella skyddsstyrkorna* Rikshemvärnschefens insatsövning i centrala Stockholm. Syftet med övningen är att visa upp det nya Hemvärnet samt att miljöträna insatsplutoner från olika delar av landet i stadsmiljö. Under övningen bjuder Hemvärnet in allmänheten till Kungsträdgården för förevisning och underhållning.

I övningen deltar sammanlagt cirka 500 personer bestående av soldater, officerare, övningsledning och figuranter*. Soldaterna kommer att röra sig i centrala Stockholm och bevaka viktiga skyddsobjekt (riksdag, regeringskvarter och det kungliga slottet). Vid krig eller kris ska Försvarsmakten skydda landets ledning och viktiga samhällsfunktioner så att medborgarna kan känna sig trygga. Under övningen 29/5 tränar tillfälligt sammansatta enheter ur Hemvärnet på att lösa uppgifter i huvudstaden.

Övningen övervakas av övningsledare som bär blågula armbindlar. Övningen leds av en bataljonsstab* som under lördagen kommer att vara upprättad i Kungsträdgården. Allmänheten ges möjlighet att besöka staben för att se hur övningen leds. I Kungsträdgården kommer det att vara musikaliska framträdanden och militära förevisningar som bland annat innefattar sjukvård, skyddsvaktstjänst och förevisning med hund. Allmänheten är välkommen till kungliga slottet där det genomförs högvaktsavlösning med ceremoni klockan 12.15. Hemvärnet finns även på Centralen hela veckan för att informera om sin verksamhet.

Övningsmomentet som genomförs i centrala Stockholm är en del av ett större scenario som pågår samma vecka. Ingen skottlossning kommer att förekomma och polisen är informerad om övningen. När militära enheter passerar över gator och vägar kan trafiken påverkas kortare perioder.

Övningsmomentet i Stockholm påbörjas vid Armémuseum klockan 08.00. Därefter rör sig soldater och officerare mot Kungsträdgården och vidare mot riksdag och regering. Vissa enheter kommer att ansluta till övningen från sjösidan. Klockan 10.00 beräknas bataljonsstaben vara upprättad i Kungsträdgården och samtidigt spelar en av hemvärnets musikkårer. Dagen fortsätter med uppträdanden och förevisningar i Kungsträdgården och klockan 17.00 lämnar Hemvärnet centrala Stockholm.

* Nationella skyddsstyrkorna: Spjutspetsen i det nya hemvärnet idag bestående av cirka 5000 män och kvinnor fördelade över landet. Hemvärnet ska totalt bli 22 000 varav 17 000 nationella skyddsstyrkor.

* Figurant: ”Skådespelare” som medverkar för att göra övningen mer realistisk.

* Bataljonsstab: En bataljon är en militär enhet. Bataljonsstaben leder och planerar bataljonens arbete.

 Med anledning av Rikshemvärnschefens insatsövning och Hemvärnets 70-års jubileum inbjuds media till en pressträff i Kungsträdgården onsdagen 26/5 klockan 11.00. Platsen är stora scenen.

 http://hemvarnet.se

http://www.forsvarsmakten.se/hemvarnet/

Övriga upplysningar lämnas av Tjf. informationschef Livgardet, Björn Westerdahl (tel. 08-584 540 19, 0705-52 96 89) alt. Hemvärnets informationschef Sune Ullestad (08-788 97 04, 070-644 27 87).

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.