Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Pressmeddelande -

Sverige och Finland övar försvar

Den här veckan övar Sverige och Finland gemensamt för att utveckla förmågan att tillsammans försvara respektive lands territorium. Övningen genomförs främst i Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten.

– Övningar av den här typen stärker den svensk- finska förmågan att lösa olika uppgifter, men sänder också en skarp signal att vi är beredda att försvara våra gemensamma intressen mot en eventuell angripare, säger Fredrik Ståhlberg ställföreträdande chef för operationsledningen.

Övningen är planerad av båda länderna tillsammans och berör både den operativa och taktiska nivån. Alla försvarsgrenar och militärregioner deltar samt enheter från Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens tekniska skola och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. Från Finland deltar kustjägarförband och stödenheter.

Försvarssamarbetet med Finland och Sverige omfattar både fred, kris och krig.

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med våra allierade.