Gå direkt till innehåll
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Pressmeddelande -

Två nya krigsförband till marinen

Marinen etablerar två nya krigsförband och håller måndagen den 2 oktober klockan 13:00 pressträff i Stockholm och Karlskrona. Pressträffen bjuder på två etableringsceremonier för 1.marina basbataljonen och 2.marina basbataljonen. Ceremonierna erbjuder visning av materiel, militär uppställning, tal och baskerpåtagning med efterföljande intervjutillfällen.

Stockholm
I Stockholm bjuder marinchefen tillsammans med Stockholms amfibieregemente in att delta under etableringsceremonin samt pressträff av 2.marina basbataljonen på Berga örlogsbas. Efter ceremonin erbjuds intervjutillfälle med marinchef, konteramiral Eva Skoog Haslum, chefen för Stockholms Amfibieregemente, överste Adam Camél och bataljonschef för 2.marina basbataljon, överstelöjtnant Thomas Fors. På plats är även ställföreträdande chef för försvarsstaben, konteramiral Jens Nykvist.

Karlskrona
I Karlskrona bjuder ställföreträdande marinchef, brigadgeneral Patrik Gardesten tillsammans med Marinbasen in till etableringsceremoni och pressträff på Karlskrona garnison. Efter ceremonin erbjuds intervjutillfälle med ställföreträdande marinchef, brigadgeneral Patrik Gardesten, förbandschef, kommendör Fredrik Edwardson samt bataljonschef för 1.marina basbataljon, kommendörkapten Mathias Jansson.

Två nya krigsförband
Syftet med de marina basbataljonerna är att skyddat, leverera logistikförsörjning till marina stridande enheter, längst ut, där de behöver det, när de behöver det. Både på land och till sjöss. Oavsett konfliktnivå.

De marina basbataljonerna sätts samman av logistikdelar ur samtliga marina förband för att skapa den breda men samtidigt djupa kunskap och erfarenhet som krävs. De nya krigsförbanden innebär en stark tillväxt inom marin logistik när personalstyrkan ska växa till det dubbla och mer ändamålsenlig materiel tillförs.

Förändringen innebär en robustare logistik i fred men framför allt i krig. Dessa två bataljoner kommer att kunna försörja marinen med vapen, ammunition, reservdelar och annat som behövs på flera platser samtidigt i alla konfliktnivåer.

1.marina basbataljonen etableras i Karlskrona och kommer att ingå i Marinbasen och 2.marina basbataljonen etableras på Berga och ingår i Stockholms amfibieregemente.


Anmälan Stockholm
Tid: 2 oktober 2023 klockan 12:30 – 13:30
Plats: Berga Örlogsbas, Haninge garnison. Upphämtning vid vakten för inpassering.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan krävs för inpassering på området.. Anmälan sker senast klockan 10:00 torsdag den 28/9 via e-post till ms-info@mil.se. Ange för-och efternamn, tolvsiffrigt personnummer samt i vilken organisation och i vilken funktion du deltar (reporter/fotograf). Ta med giltig legitimation och presslegitimation för inpassering på området. Upphämtning i vakten sker 12:30. Ceremoni start 12:40

Vid frågor eller funderingar kontakta:
Hanna Wängemar
Kommunikatör Marinstaben
Telefon: 070-849 03 25 E-post: ms-info@mil.se

Anmälan Karlskrona
Tid:
2 oktober 2023 klockan 12:40 – 13:40
Plats:
Karlskrona garnison, Upphämtning vid vakten för inpassering.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan krävs för inpassering på området. Anmälan sker senast klockan 10:00 torsdag den 28/9 via e-post till info-marinb@mil.se. Ange för-och efternamn, tolvsiffrigt personnummer samt i vilken organisation och i vilken funktion du deltar (reporter/fotograf). Ta med giltig legitimation och presslegitimation för inpassering på området. Upphämtning i vakten sker 12:40. Ceremoni start 12:50.

Vid frågor eller funderingar kontakta:
Carolina Lorentzson Nilsson
Kommunikationschef Marinbasen
Telefon: 070-694 75 64 E-post: info-marinb@mil.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med våra allierade.