Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Två pressträffar på Swedish Battle Camp

Under Swedish Battle Camp på Gärdet, nu på lördag den 20 maj, bjuder Försvarsmakten in till två pressträffar Klockan 09.30 berättar generallöjtnant Mats Nilsson om Swedish Battle Camp och Försvarsmaktens kunskapskampanj. Samling 09.20 vid entrén till Swedish Battle Camp, mitt emot Villa Källhagen. Mellan klockan 13.00 och 13.45 håller ÖB pressträff på campområdet. Samling klockan 12.50 vid VIP-tältet. Det är beläget vid entrén som vätter mot Hakberget. Vänligen föranmäl ert deltagande i respektive pressträff på telefon nedan. Under dagen erbjuder Försvarsmakten mängder av uppvisningar, förevisningar och aktiviteter för alla besökare. För programinformation, gå till www.mil.se För ytterligare information och anmälan till lördagens pressmöten, kontakta presschef Ingemar Elofsson, telefon: 070 – 581 9542 Biträdande presschef, Jonas Svensson, telefon: 070 – 6399 859 www.mil.se/press med respektive generallöjtnant Mats Nilsson, chef för Högkvarterets produktionsstab, och ÖB, general Håkan Syrén.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Relaterade event

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.