Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Viking-övningen går in i framtiden

I anslutning till Viking 08 genomförs ett experiment mot en utveckling av övningen som möter morgondagens förutsättningar och behov. Framför allt när det gäller att förbättra metoder och tekniker att distribuerat öva och spela på olika nivåer och från olika platser.

Erfarenheter från tidigare viking-övningar visar på behovet av att ge flygdimensionen bättre och mer realistiska förutsättningar. Experimentet har därför kopplat ihop nio olika lednings- och simuleringssystem som ingår i en gemensam federation och utbyter information för att kunna ge ett högupplöst scenario.

Bland annat flyger en JAS-pilot i sin simulator distribuerat från Flygvapnets luftstrids-simulator center i Kista helt integrerat i scenariot för Viking 08. Dessutom med en säker kommunikation över Internet.

Media erbjuds att följa experimentet på Livgardet i Kungsängen måndagen den 10 november klockan 13.00-15.00. Anmälan görs till presschefen Philip Simon på telefonnummer 0733-26 03 12. För tekniska frågor om experimentet kontakta Ulf Jinnestrand på telefonnummer 070-244 88 28. Medtag presslegitimation.

Välkomna

Ämnen

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.