Pressmeddelande -

42% av svenskarna tycker att Sverige ska satsa på vågkraft

För svenskar är förnybara energikällor en förutsättning för den framtida energiförsörjningen. Närmare hälften av alla svenskar hoppas att vågkraft kommer att vara ett av de energislag som utvecklas mest de närmaste 20 åren, visar en undersökning som Fortum genomfört bland 1200 svenskar.

- Svenskarna vill ha koldioxidfri energi och det går hand i hand med vårt långsiktiga mål att bli ett CO2-fritt företag. Vår produktion idag är 89% koldioxidfri (2007). Vi har investerat 65 miljarder kronor i koldioxidfri produktion sedan år 2000 och har ytterligare planerade och beslutade investeringar på 27 miljarder kronor bara i Sverige fram till 2013. Samtidigt investerar vi i olika forskningsprojekt, bland andra i vågkraft i både Sverige och Finland. Vi tror att vågkraft kan vara en av flera framtida energikällor, säger Britt Sahleström, chef hållbar utveckling, Fortum i Sverige.

Vågor är effektiva energikällor

Svenskar tycker om vågkraft. 37 procent av svenskarna vill att den el man köper produceras av vågkraft. 42 procent av svenskarna anser dessutom att vågkraft är ett av de energislag som Sverige borde satsa mer på. Fortum har ökat satsningarna inom Forskning och Utveckling, där bland annat vågkraft ingår. Under 2008 beräknar Fortum satsa 25 miljoner Euro inom FoU. Vågkraften har flera fördelar. En är att nyttjandegraden för vågkraft ligger på mellan 35 och 50 procent, motsvarande grad av nyttjande för vindkraft är 25 till 30 procent.

- Vi ser vågkraft som en viktig del i jakten på framtidens energi. Det finns inte bara en lösning utan flera. Att 4 av 10, eller närmare 3,7 miljoner svenskar kan tänka sig att betala mer för el producerad med vågkraft är ett kvitto på hur angeläget det är att vi kommer vidare mot ett koldioxidfritt samhälle, avslutar Britt Sahleström.

Vågkraft ger lika mycket energi som kärnkraft

Havet är en resurs som kan utnyttja mer, haven täcker ungefär 70 procent av jordens yta. Beräkningar visar att det går att utvinna mellan 10000 och 15000 TWh varje år genom vågkraft. Bara i Östersjön skulle det gå att få ut omkring 24 TWh. Det är mer energi än ett kärnkraftverk producerar varje år.

För mer information kontakta:

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige - 08 6717134 eller 0703 445332

Britt Sahleström, chef hållbar utveckling, Fortum - 08 6717918

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45