Pressmeddelande -

9 av 10 svenskar anser att energisnålt hus är avgörande för husköp – men få känner till ny lag som energideklarerar hus inför försäljning

Enligt en undersökning som Fortum låtit genomföra känner endast en fjärdedel av svenskarna till den nya lag som innebär att alla hus och större byggnader ska genomgå en energibesiktning innan de säljs. Sådana besiktningar kan dock bli ett viktigt konkurrensmedel vid husförsäljning eftersom 85 procent av svenskarna anser att husets energieffektivitet är avgörande för husköpet. Energieffektivitet kan komma att bli ett allt viktigare konkurrensmedel på bostadsmarknaden. I en undersökning från Fortum uppger 85 procent av svenskarna att det är avgörande för husköpet att huset är energisnålt. Av de tillfrågade över 26 år är siffran hela 90 procent. Samtidigt är det inte många som känner till lagförslaget om energideklaration av småhus som riksdagen ska ta ställning till i juni. Av de tillfrågade har endast 27 procent hört talas om den nya lagen, som föreslås träda i kraft redan i höst. Bara 3 procent av de tillfrågade bedömer att de har goda kunskaper om vad lagen om energideklaration innebär. - Själva syftet med energideklarationer är att göra husets energieffektivitet tydligare för konsumenten i samband med försäljning, uthyrning och överlåtelse. På sikt tror vi att det kommer att leda till en ökad efterfrågan på energieffektiva villor, kommenterar Jan Norberg, sakkunnig i energifrågor på Fortum. De som bor i villa är generellt mer insatta i den nya lagen än de som bor i lägenhet. Åldern spelar också roll: ju äldre de tillfrågade är, desto fler känner till lagen. Bland dem över 66 år uppgav hela 50 procent att de hade hört talas om den nya lagen. Geografiskt syns också skillnader. Bäst insatta i den nya lagen är man i Västerbottens län där 34 procent känner till den nya lagen vilket kan jämföras med endast 23 procent i Stockholms län. I Örebro län är det flest konsumenter som anser att husets energihushållning är avgörande för husköpet. Av de tillfrågade i länet uppger 91 procent att det spelar roll hur energisnålt huset är vid ett köp, och för 17 procent är det helt avgörande. Lagen om energideklaration föreslås träda i kraft den 1 oktober i år. Krav på deklarationer införs stegvis och omfattar alla aktuella byggnader från och med den 1 januari 2009. Den innebär att alla villor och uppvärmda byggnader ska genomgå en energibesiktning utförd av en certifierad besiktningsman. Besiktningen genomförs på villor i samband med försäljning. För ytterligare information besök www.fortum.se eller kontakta: Jan Norberg, sakkunnig i energifrågor, Fortum, 08-671 84 86. 070-344 53 79 Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, 08-671 71 34 eller 070- 344 53 32 Fakta om undersökningen Undersökningen är utförd av Vizeum på uppdrag av Fortum. Frågorna är ställda per telefon till 1 800 slumpvis utvalda personer i åldern 15 till 75 år, boende i villa och lägenhet. Urvalet var jämnt fördelat mellan kön, ålder och länstillhörighet. Om Fortum Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka 9 000.

Ämnen

  • Miljö, energi

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45