Pressmeddelande -

93 procent av svenskarna är positiva till fjärrvärme

Fjärrvärme som uppvärmningsform är populärt bland svenskarna. Enligt studier kan fjärrvärmen i framtiden få ännu större betydelse och även användas för att lagra energi. Det kommer också vara möjligt för privatpersoner att sälja värmen som produceras med hjälp av exempelvis solfångare. Det är 9 av 10 svenskar som är positiva till denna utveckling av egenproducerad värme enligt en ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Fortum.

Undersökningen som genomfördes i juni visar att 89 procent är positiva till att sälja den värme som de själva producerar med hjälp av t.ex. solfångare till det fjärrvärmebolag man är ansluten till. Den positiva inställningen gäller oavsett om man bor i villa, hyreslägenhet eller bostadsrätt.

-      
Vår roll som energibolag är att ta hand om den energi som finns. I vårt arbete med den hållbara staden har fokus legat på kundens möjlighet att effektivisera och planera sin användning. Vi tror att det den klimateffektiva fjärrvärmen kan spela ytterligare en roll och det är glädjande att även svenskarna är positiva till denna utveckling, säger Tomas Wall, ansvarig Forskning och Utveckling på Fortum.

Anledningen till att svenskarna tycker att det är positivt med att det blir både fler och mindre producenter av förnybar värme är framförallt möjligheten att öka konkurrensen till energibolagen och låta fler ta ansvar för energiförsörjningen. Att producera och använda den egna värmen är ytterligare en drivkraft och det intresset är störst hos männen och villaägarna.

-       Vi har startat förstudie i Norra Djurgårdsstaden för att undersöka hur värme och el effektivt ska samverka i framtidens energisamhälle. Fortums nya initiativ, Smart Värme, ska utveckla möjligheten till att lagra olika typer av energi som varmvatten. Det kan leda till ett minskat behov av fossila bränslen, samtidigt som det blir möjligt att bygga mer förnyelsebar elproduktion både i stor och liten skala, säger Tomas Wall.

Det är staten och regeringen som har en viktig roll för utvecklingen av värme som energikälla. Det är 92 procent av kvinnorna som tycker att de ska uppmuntra till att fler kan producera egen värme. Enligt undersökningen ska stödet framförallt satsas på forsknings- och utvecklingsstöd till de företagen som vill utveckla smart värme, snarare än att ge premier och ekonomiskt stöd till enskilda.

Undersökningen genomfördes i juni 2011 av TNS Sifo på uppdrag av Fortum och är baserad på intervjuer med 1 068 respondenter mellan 18 och 60 år.

För mer information, kontakta:
Anna Lidberg, tf presschef, Fortum Sverige, tel: 070-215 96 26

Fortum finns på plats under årets Almedalsvecka och arrangerar flera aktiviteter. På måndag morgon arrangeras seminariet ”Den saknade pusselbiten i ett hållbart energisystem”, för mer information och anmälan: http://fortum.evitbe.com/almedalen2011.Mobilsajt med det officiella kalendariet för Almedalen: www.fortum.se/almedalen

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum
  • fjärrvärme
  • uppvärmningsform
  • solfångare

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45