Pressmeddelande -

El i alla väder till Fortums kunder i Älvdalens kommun

Fortum levererar idag el med i genomsnitt 99,98 % tillförlitlighet - men vi nöjer oss inte med det! El är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi satsar extra för att våra kunder ska slippa elavbrott orsakade av vädret.

I Dalarna rör det sig om en satsning på 30 miljoner kronor under 2011.

Vi har nu startat ett SäkraNät-projekt i Nornäs, Tyrinäs och Kesjön i Älvdalens kommun, som ska ge 310 kunder i området ökad leveranssäkerhet.


Projektet innebär att vi byter ut 8 km oisolerad luftledning mot kabel som grävs ned i marken eller hängs upp i stolpar. Sammanlagt handlar den här åtgärden om en investering på ca 4,3 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart i oktober 2011.

Läs mer om våra åtgärder i elnätet på fortum.se/sakranat

Om intresse finns är media välkomna att göra ett besök "i fält" för att på nära håll se och få information om hur arbetet genomförs. Kontakta Tomas Brunzell, kontaktuppgifter nedan.

För mer information, kontakta:

Tomas Brunzell, Chef för Fortum Distributions Landsbygdsdistribution, tfn 070-864 45 22
Carola Hjerthén, Kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum
  • el
  • elavbrott
  • vädret

Regioner

  • Älvdalen

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45