Pressmeddelande -

Elcertifikaten gynnar Gullspångsälven

I våras återinvigdes Fortums kraftverk i Storfors. På lördag är det öppet hus för allmänheten. I och med renoveringen har energiproduktionen i Storfors ökat med 25% och kraftverket är godkänt för elcertifikat. Elcertifikatsystemet infördes i maj 2003 och gynnar förnyelsebar elproduktion. Med fler än 30 mindre vattenkraftstationer blir Gullspångsälven med omnejd en av vinnarna i det nya systemet - I våras genomförde vi en översyn av samtliga Fortums vattenkraftstationer och tack vare systemet med elcertifikat har vi fått nya ekonomiska förutsättningar för förnyelse, ombyggnad och nyutbyggnad av småskalig vattenkraft, säger Stefan Brandt, affärsområdeschef för småskalig vattenkraft inom Fortum. Fakta om Gullspångsälven; Antal kraftstationer 32 st Total kapacitet 120 MW Årlig el produktion 400 GWh - Elcertifikatsavgiften som alla elkunder betalar via elräkningen innebär ett stöd för förnyelsebar energi. Det ger incitament för företagen att satsa på förnyelsebar elproduktion. Eftersom investeringar i ny och effektivare energiproduktion alltid är långsiktiga, ca 40 år, är det en viktig förutsättning att också systemet blir långsiktigt från ett politiskt perspektiv, fortsätter Stefan Brandt Systemet med elcertifikat Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet som ska gynna en ökad elproduktion från sol, vind, viss vattenkraft och biobränslen. Producenterna av förnyelsebar energi, bl a de mindre vattenkraftstationerna längs Gullspångsälven, tilldelas certifikat för den certifikatberättigade produktionen. Konsumenterna åläggs att köpa certifikat i proportion till sin konsumtion. För de flesta privata elkonsumenter tar elleverantören ansvar för att köpa och redovisa certifikaten till staten. Certifikaten prissätts och en marknad bildas med avsikt att styra resurserna till den utbyggnad av nya produktionsanläggningar som är mest kostnadseffektiv. För ytterligare information besök www.fortum.se eller kontakta: Agneta Molinder, presschef, Fortum Markets, på tel: 08-671 7134, mobil: 0703 445 332 Stefan Brandt, affärsområdeschef för småskalig vattenkraft inom Fortum Generation, mobil 70 631 6786 Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer elektricitet och värme, raffinerar olja och säljer oljeprodukter, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Mer information finns på: www.fortum.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45