Pressmeddelande -

Finanskrisens påverkan på elpriserna

Sjunkande bränslepriser har medfört sjunkande elpriser vilket visar att den globala ekonomin haft en faktisk påverkan på dagens elpriser. Men högre elpriser i Tyskland och meterologiska faktorer motväger ändå sjunkande elpriser i Norden.

Priset på kol och olja har sjunkit markant liksom priset på utsläppsrätter vilket medfört sjunkande elpriser. De för årstiden onormalt låga nivåerna i de nordiska vattenmagasinen och högre elpriser i Europa motväger dock elprisnedgången i Norden. Den fortsatta bränsleprisutvecklingen samt snömängd och temperaturnivåer kommer styra elprisutvecklingen den kommande vintern.

- I samband med finanskrisen har vi sett att de globala finansiella marknaderna påverkat elmarknaden. Det visar att vi måste ta hänsyn till nya viktiga påverkansfaktorer. Men Elmarknaden har ändå varit relativt stabil då den är beroende av faktorer som inte påverkas av finanskrisen , t.ex. vädret, säger Mats Persson, chef för finansiell handel inom Fortum.

Nedan följer ett sammandrag av energimarknadskommentaren:

  • Den globala finanskrisen har påverkat bränsle- och elpriserna och Fortums sätt att analysera den globala energimarknaden. Den ekonomiska avmattningen kommer att påverka den globala efterfrågan på energi - åtminstone på kort sikt.
  • Under 2007 ökade bränslepriserna och denna utveckling har dramatiskt minskat under första halvan av 2008. Under 2007 ökade bränslepriserna och denna utveckling har dramatiskt minskat under första halvan av 2008. Bränslepriserna var fortfarande över de normala prisnivåerna i början av 2007.
  • Efter en markant ökning har de nordiska grossistpriserna på el de senaste två månaderna gått ner. Den framtida prisnoteringen på "future" ligger nu på samma nivå som före sommaren, cirka 50 €/MWh för nästa år.
  • De nordiska vattenmagasinen ligger något lägre jämfört med långsiktigt medel och snömängden är mindre än normalt.
  • Högre priser i Europa och ökad kraftöverföring har resulterat i ökad export från Norden till Europa där priserna i genomsnitt är 15-25 €/MWh högre.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, mobil: 0703 445332

Mats Persson, chef finansiell handel, Fortum, mobil: 070-553 77 73

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45