Pressmeddelande -

Fortum börjar förvärva egna aktier

Fortum Abp:s bolagsstämma den16 mars 2006 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Styrelsen has beslutat börja förvärvet tidigast den 8 juni med fortsättning tills vidare. Aktierna förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Antalet förvärvade egna aktier kan uppgå till högst 35 miljoner aktier, och de medel som används får inte överstiga 500 miljoner euro. Aktierna förvärvas till marknadspris vid offentlig handel på Helsingforsbörsen vid tidpunkten för förvärvet. De aktier som återköpts annulleras antingen genom ett bolagsstämmobeslut om nedsättning av bolagets aktiekapital eller genom ett beslut av styrelsen utan nedsättning av bolagets aktiekapital, förutsatt att den nya finska aktiebolagslagen, som föreslagits träda i kraft i september 2006, ger styrelsen denna möjlighet. Fortum Abp Carola Teir-Lehtinen kommunikationsdirektör Ytterligare information: Jouni Huttunen, Head of Treasury Management, Fortum Abp, +358 50 45 24649

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Presskontakt

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45