Pressmeddelande -

Fortum diskuterar villkor för att slutföra E.ON Finland- affären

I anslutning till sina utredningar rörande E.ON Finland-affären har det finländska Konkurrensverket fäst uppmärksamhet vid Fortums produktionskapacitet i Finland. Därför har Fortum inlett diskussioner med Konkurrensverket om de villkor med vilka affären kan genomföras. Diskussionerna har rört ett arrangemang där Fortum skulle avyttra sina kraftverk i Haapavesi och Tavastehus. Dessutom skulle Fortum leasa sin andel av kraftverket Meri-Pori till och med utgången av 2009. I februari 2006 sökte Fortum on Konkurrensverkets godkännande för att förvärva 99.8 % av aktierna i E.ON Finland. Den 3 mars 2006 meddelade Konkurrensverket att man fortsätter behandlingen av ärendet. Det förlängda förfarandet kan ta högst tre månader. Fortum Abp Carola Teir-Lehtinen Kommunikationsdirektör För ytterligare information: Direktör Tapio Kuula, tel +358 50 452 4112

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45