Pressmeddelande -

Fortum erbjuder Bra Miljöval-el i laddstolpar

I Fortums laddstolpar för elbilar är elen märkt med Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval. Den el som finns i laddstolparna följer de högt ställda kriterierna och därmed kan kunderna också känna sig trygga med att elfordonen drivs med minsta möjliga klimatpåverkan.

– För Fortums del ser vi att det är viktigt att underlätta introduktionen av elbilar i större skala genom en väl utbyggd infrastruktur för laddning och att erbjuda el märkt med Bra Miljöval i dessa stolpar känns självklart, säger Marie Fossum, Affärsutvecklingschef Fortum Sverige.

–Effektiva transportlösningar är jätteviktiga, säger Eva Eiderström, chef på Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt avdelning, och fortsätter. Elbilar är en sådan lösning för korta transporter och det behövs utveckling av infrastrukturen för att detta skall bli ett realistiskt alternativ. Elbilar är inte en lösning för alla transporter men en bra och effektiv lösning för vissa och då kanske framförallt i storstäderna.

En lista över Fortums laddstolpar finns på http://fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;24480;22456;49142;49435


För mer info:
Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum, tel: 0702 160 677
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, tel: 0703 445 332

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • bra miljöval
  • laddstolpe
  • elbil
  • elfordon

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45