Pressmeddelande -

Fortum går vidare med planerna på nytt miljövänligt kraftvärmeverk i Stockholm

Fortum Värme samägt med Stockholms stad har idag lämnat in ansökan till miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt om att uppföra ett nytt, biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Värtaverket i Stockholm. Anläggningen kommer att kunna producera 25% av Stockholms stads fjärrvärmebehov och 10% av Stockholms stads elbehov. Med den nya anläggningen beräknas de årliga globala utsläppen av koldioxid kunna minskas med ca en miljon ton – motsvarar nästan halva Sveriges klimatmål för att minska utsläpp av koldioxid till 2010 – Med dagens ansökan tar Fortum Värme ytterligare ett steg på vägen mot en miljövänlig satsning för att möta Stockholms kommande energibehov. Med ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk kan vi fortsätta att bidra till kraftigt minskade globala koldioxidutsläpp och erbjuda fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris, säger Fortum Värmes VD Anders Egelrud. Den 20 juni 2005 biföll Fortum Värmes styrelse enhälligt fortsatt planering av ett nytt kraftvärmeverk. Sedan dess har en grundlig planering genomförts, vilken har lett fram till det föreslagna kraftvärmeverket som beräknas kunna vara driftklart under 2009. Investeringskostnaden beräknas uppgå till drygt 2,5 miljarder kronor. Projektledare Mathias Edstedt kommenterar dagens ansökan så här: – Efter en noggrann lokaliseringsstudie där ett tiotal alternativ har granskats har vi kommit fram till att Värtaverket är den bästa platsen. På området finns genom vår befintliga verksamhet gedigen kompetens för att klara alla högt ställda krav på säkerhet, miljöpåverkan och kostnadseffektivitet. Den nya anläggningen kommer inte att märkas mer i närområdet än vad som gäller för dagens mycket säkra verksamhet vid Värtaverket. För ytterligare information kontakta: Anders Egelrud, VD Fortum Värme, tel 070-567 19 22 Mathias Edstedt, Projektledare Fortum Värme, tel 070-344 54 43 Inge Telander, Pressansvarig Fortum Värme, tel 070-344 51 55 På Fortum Värmes hemsida www.fortum.se/varme finns möjlighet att ladda ner tillståndsansökan samt den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen i sin helhet. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Med ledorden enklare, säkrare och renare levererar Fortum Värme miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Sverige. Verksamheten bedrivs i 16 kommuner, däribland Stockholm som är en av världens renaste huvudstäder. Bolaget omsätter ca 6 miljarder kronor och har omkring 500 anställda.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45