Pressmeddelande -

Fortum har genomfört framgångsrika tester för utfasning av fossilt bränsle

Fortum har genomför tester med ökad andel biobränsle i en av Värtaverkets anläggningar. Planen för utfasning av de sista procenten fossila bränslen följs och redan år 2015 tas ett stort steg mot ännu mer biobränslen.

Testet med ökad inblandning av biobränsle på Värtaverket inleddes den 10 maj och avslutades den 16 maj. Eva-Katrin Lindman som är forskningschef på Fortum Värme berättar:

-  Vi startade testet på måndagen genom att blanda i  15 procent olivkärnekross i kolet. Under onsdagen ökades inblandningsgraden av olivkärnekross till 19 procent för att under fredagen den 14 maj ökas ytterligare till 21vikt procent. Under söndagen avslutades testet. Den första utvärderingen visar ett bra resultat. Driftledningen har konstaterat att produktionen har fungerat helt normalt med naturliga variationer under provperioden.

Ett omfattande analysarbete återstår men så här långt ser Fortum mycket positivt på resultaten från testet. Till år 2015 ska hälften av de totalt 13% fossila bränslen som användsvara ersatta med biomassa och bara ett år senare  2016, planeras för att ett nytt bioeldat kraftvärmeverk ska vara på plats vid Värtan. Ambitionen på sikt är att helt fasa ut fossila bränslen.

Se länk för planen i sin helhet http://www.fortumkampanj.se/blogg/2009/11/

Se länk för film om testet http://www.youtube.com/watch?v=3JGoR9PLGhM

 

För ytterligare information vänligen kontakta;

Jens Bjöörn, kommunikationschef tel: 0702-98 41 25

 

Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget bidrar starkt till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder. Företaget har 850 anställda, omsätter 6,6 miljarder kronor och har 10 600 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 18 kommuner i Sverige.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum
  • biobränsle
  • värtaverket
  • kraftvärmeverk

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45