Pressmeddelande -

Fortum investerar i smarta elmätare i Norge

Fortum investerar i ett system för smart elmätning baserad på tvåvägskommunikation för sina kunder i Norge. Installationerna av de nya smarta elmätarna påbörjas 2013 och till 2015 ska 100 000 privat- och företagskunder i Fortums elnätsområde i Norge vara anslutna till systemet. Smarta mätare är en del i utvecklingen av framtidens smarta nät och möjliggör nya tjänster för elkunder.

Fortum har valt bolaget Telvent för leverans, installation och drift av systemet i Norge. Avtalet inkluderar mätare från Echelon, Telvents system för insamling av mätdata samt underhåll. Avtalet mellan Fortum och Telvent inkluderar dessutom flera optioner för framtida utveckling och uppgradering. Telvent är, sedan 2009, Fortums samarbetspartner i en pågående implementering av smart elmätning för Fortums elnätskunder i Finland.

-        Med nya smarta elmätare blir elfakturan baserad på faktisk förbrukning, kunderna får mer exakt information om elanvändningen och får därigenom större möjligheter att spara el. I Sverige var vi tidigt ute med att installera fjärravläsa, smarta, elmätare, och svenska elkunder får sedan 2009 fakturor på faktisk förbrukning. Nu sker samma utveckling i Finland och Norge, säger Ari Koponen, Vice President, Distribution på Fortum.

-        En annan fördel är att de smarta mätarna hjälper oss att effektivisera felsökningen vid strömavbrott, samtidigt som de är en plattform för utvecklingen av framtidens smarta nät och tjänster, fortsätter Ari Koponen.

De norska myndigheterna kräver timbaserad elmätning innan utgången av 2016. Det system som installeras hos Fortums kunder inkluderar flera tjänster som information om förbrukning via Internet och gränssnitt för framtida lösningar för det smarta hemmet.

I Sverige har smarta elmätare installerats och svenska elkunder får sedan ett par år fakturor på faktisk elförbrukning. Smarta elmätare är en del i utvecklingen mot framtidens smarta nät och möjliggör för nya tjänster för elkonsumenter. Fortum driver ett antal utvecklingsprojekt och planerar bland annat att bygga ett fullskaligt smart nät i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.


För mer information, kontakta:
Niklas Claesson, Communications Manager, tel +47 902 56 348

 

Om Fortum:  Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum sverige ab
  • elmätare
  • telvent


Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45