Pressmeddelande -

Fortum investerar i Vänerområdet

Fortum fortsätter att investera i Värmland och Västra Götaland. Det beskedet gav Fortum Sveriges VD Christian Lundberg i samband med firandet av 100-årsdagen av bildandet Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors som gick av stapeln under onsdagen i Mariestad och Lidköping. I slutet av maj 1906 grundade direktören John Hedin från Lidköping, brukspatronen Gustaf Grevilli från Mariestad och finansmannen William Olsson från Stockholm Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors. Bolaget återfinns idag i Fortumkoncernen. 100-årsdagen högtidlighölls under onsdagen med bland annat två välbesökta seminarier, ett i Mariestad och ett i Lidköping. – I 100 år har kraftstationen i Gullspång levererat ren elkraft och därmed varit av stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och samhället runt kraftstationen. Idag är vi stolta ägare till denna anrika anläggning som alltjämt är viktig för Fortum. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter att satsa i regionen. Vi har idag 80 kraftstationer och 253 dammar i vattendragen kring Vänern. Dessa kraftverk producerar el som täcker hela regionens behov och mer därtill. Under de närmaste åren investerar Fortum till exempel 1,3 miljarder enbart i Värmland, framhöll Christian Lundberg, VD Fortum Sverige. Investeringar som rör allt ifrån dammsäkerhet, förstärkta elnät och uppgraderade kraftverk, till satsningar på fjärrvärme och ett helt nytt system för elmätning med intelligenta elmätare. Vid seminariet framkom att vattenkraft idag svarar för hälften av Sveriges elbehov och att uppslutningen kring vattenkraften som kraftkälla är stor. Flera talare framhöll att den politiska utvecklingen dock tenderar att göra småskalig vattenkraft allt mindre lönsam, genom högre skatter, försämringar inom el-certifikatssystemet och vattendomar som försvårar vattenkraftsproduktion. – Med rätt förutsättningar kan än mer el produceras med vattenkraft. Vi vill gärna fortsätta att utveckla vattenkraften i Sverige, men känner en viss oro för den politiska utvecklingen, menade Christian Lundberg. För mer information, kontakta: Agneta Molinder, Presschef Fortum Sverige, tel: 08- 671 71 34 eller mobil: 070-344 53 32 Om Fortum Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka 9 000.

Ämnen

  • Miljö, energi

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45